0
0
 • Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro 24MX je ochrana osobních údajů velmi důležitá a chceme při zpracování vašich soukromých dat zachovávat otevřenost a transparentnost.

Proto máme zavedeny podmínky, v nichž stanovujeme, jakým způsobem budou vaše osobní údaje zpracovány a chráněny. 
 


KDO KONTROLUJE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Kontrolu osobních údajů, které nám předáváte, provádí a odpovědnost za vaše osobní údaje na základě platných právních předpisů o ochraně dat nese společnost Pierce AB / 24MX. 

Pierce AB / 24MX
Elektravägen 22
126 30 Hägersten
Švédsko

Obchodní rejstřík: Bolagsverket / Švédský úřad pro registraci firem
Registrační číslo společnosti (IČ): 556763-1592
Zplnomocněný zástupce: Henrik Zadig
Daňové identifikační číslo (DIČ): OSS VAT NO SE556763159201

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?

Zpracováváme veškeré údaje, které nám poskytnete, včetně těchto kategorií:

 • Kontaktní informace, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo
 • Údaje k objednávkám
 • IP adresa
 • Na jaké produkty a nabídky jste kliknuli (obohacení profilováním)
 • Historie nákupů
 • Jak se pohybujete a na co klikáte na stránkách a v našem newsletteru
 • Motorky, které zadáte do systému

PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME?

Online nákup

Vaše osobní údaje využíváme ke správě vašeho online nákupu u 24MX, konkrétně ke zpracování vašich objednávek a vracení zboží a peněz prostřednictvím našich online služeb a k zasílání oznámení o stavu objednávky nebo o případných problémech s doručením vašeho zboží.

Vaše údaje také používáme k vyřizování stížností a záležitostí spojených se zárukou na zboží.

Vaše osobní údaje se používají k vaší identifikaci a k potvrzení vašeho zákonného věku pro nákupy online. 

Automatizované rozhodování:

V případě, že jako platební metodu zvolíte žádost o úvěr, provedeme automatizované rozhodnutí o vaší žádosti o úvěr. 

Přímý marketing

Vaše osobní údaje použijeme k tomu, aby pro vás byly naše propagační akce a nabídky relevantní, a to jak v našich vlastních marketingových komunikačních kanálech, tak v marketingových komunikačních kanálech našich partnerů. 

Abychom optimalizovali vaši zkušenost s 24MX, budeme vám poskytovat relevantní informace, doporučené produkty, zasílat vám upomínky o produktech, které zůstaly v nákupním košíku, a nabízet vám přizpůsobené slevy. To vše je poskytováno na základě vašich předchozích nákupů, informací o tom, co jste si prohlíželi, a o stránkách, jejichž produkty jste navštívili, jakož i dalších informací, které jste nám poskytli.

Zákaznický servis

Vaše osobní údaje použijeme ke správě dotazů na produkty nebo objednávky, k vyřizování stížností a záležitostí týkajících se záruk na produkty a technickou podporu prostřednictvím e-mailu, chatu, telefonu nebo prostřednictvím sociálních médií.

Je také možné, že vás budeme kontaktovat, pokud nastane problém s vaší objednávkou. 

Rozvoj a zdokonalování

Vaše osobní údaje použijeme k vyhodnocení, vývoji a zdokonalení našich služeb, produktů a systémů pro naše zákazníky. Z tohoto konkrétního důvodu nebudeme analyzovat vaše údaje na individuální úrovni, veškeré zpracování bude probíhat na pseudonymizovaných datech.

To zahrnuje analýzu zacílenou na úpravu našich služeb ve smyslu jejich vstřícnosti vůči uživatelům, jako je úprava uživatelského rozhraní pro zjednodušení toku informací či zdůraznění prvků běžně užívaných ze strany našich zákazníků v rámci našich digitálních kanálů, i na zdokonalení IT systémů ve smyslu zvýšení bezpečnosti našich návštěvníků a zákazníků všeobecně.

Analýza je zároveň využívána k rozvoji a nepřetržitému zdokonalování logistických toků zboží na základě prognózy nákupů, skladových zásob a objemu zásilek, a také ke zdokonalování naší kapacity zdrojů z hlediska udržitelnosti na základě zefektivňování nákupu a plánování objemu zásilek. 

Plnění právních povinností

Vaše osobní údaje použijeme k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, soudních rozhodnutí a rozhodnutí úřadů.

To zahrnuje použití vašich osobních údajů ke shromažďování a ověřování účetních údajů, aby byly dodrženy naše pravidla pro vedení účetnictví. 

Prevence zneužití a trestné činnosti

Vaše osobní údaje budou použity za účelem řízení prevence ztráty dat prostřednictvím zajištění dodržování podmínek, a za účelem odhalování a prevence zneužití našich služeb.

Vaše osobní údaje budou z bezpečnostních důvodů použity kamerovým systémem, což nám umožní monitorovat mimořádné situace a preventivně sledovat či následně hlásit výskyt trestných činů v našich obchodech.

Vaše osobní údaje budou použity k prevenci a vyšetřování zneužití našich online služeb a možných ztrát a podvodů. To vše se provádí analýzou chování při online nakupování. 


JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Online nákup

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění služeb 24MX, co se týče správy a doručení objednávky (splnění smlouvy). 

Přímý marketing

Zpracování vašich osobních údajů se opírá o legitimní zájem společnosti 24MX.

Zákaznický servis

Zpracování vašich osobních údajů se opírá o legitimní zájem společnosti 24MX.

Rozvoj a zdokonalování

Zpracování vašich osobních údajů se opírá o legitimní zájem společnosti 24MX.

Plnění právních povinností

Zpracování vašich osobních údajů je pro společnost 24MX nezbytné z důvodu plnění právních povinností společnosti. 

Prevence zneužití a trestné činnosti

Zpracování vašich osobních údajů za účelem prevence zneužití našich služeb je založeno na našem oprávněném zájmu. 


KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Údaje, které od vás sbíráme, jsou uloženy v Evropském hospodářském prostoru (EHP), ale mohou být také předány a zpracovávány v zemi mimo EHP. Jakýkoli takový přenos vašich osobních údajů probíhá v souladu s platnými právními předpisy.

Vaše osobní údaje nebudou nikdy poskytnuty, vyměněny či prodány pro marketingové účely třetím osobám. Osobní údaje poskytované třetím osobám jsou používány výhradně za účelem poskytování našich služeb.

Údaje, které se předávají třetím stranám, slouží pouze k:

 • Poskytování výše uvedených služeb
 • Komunikačním agenturám k zaslání potvrzení objednávek
 • Skladovacím a distribučním společnostem v souvislosti s doručením vaší objednávky
 • Poskytovatelům platebních služeb v souvislosti s vaší platbou

Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb mediálním agenturám a technickým dodavatelům k distribuci fyzického a digitálního přímého marketingu

Vezměte prosím na vědomí, že řada těchto cílových společností má nezávislé právo či povinnost zpracovávat vaše osobní údaje.

V případě přenosu mimo EHP používá 24MX jako ochranné opatření Standardní smluvní doložky a Štíty na ochranu soukromí („Privacy Shield“) pro země bez rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. 


JAK DLOUHO MÁME VAŠE ÚDAJE ULOŽENY?

Vaše údaje ukládáme, abychom mohli dodržovat vaše práva vůči nám a práva v souladu s pravidly vedení účetnictví ve vaší zemi

Po této lhůtě budou vaše osobní údaje smazány. 


JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

Právo na přístup:

Máte právo kdykoli požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Můžete kontaktovat společnost 24MX, která vám zašle vaše osobní údaje e-mailem. 

Právo na opravu:

Máte právo požadovat opravu vašich osobních údajů, pokud nejsou správné, a máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. 

Právo na vymazání:

Máte právo na smazání jakýchkoli osobních údajů zpracovaných společností 24MX kdykoli s výjimkou těchto situací:

 • Máte otevřený požadavek týkající se objednávky u Zákaznického servisu
 • Jste podezřelí ze zneužití našich služeb nebo jste je v posledních čtyřech letech zneužili
 • Jestliže jste provedli jakýkoli nákup, ponecháme si vaše osobní údaje spojené s vaší transakcí pro účely účetnictví

Vaše právo vznést námitku proti přímému marketingu:

Máte právo vznést námitky proti přímému marketingu i proti profilování analýzy provedené pro účely přímého marketingu.

Z přímého marketingu se můžete odhlásit podle pokynů v každé příslušné marketingové zprávě.

Pokud tak učiníte, společnost 24MX vám nebude moci zasílat žádné další nabídky nebo informace o přímém marketingu na základě vašeho souhlasu v daném kanálu.

Pokud se chcete odhlásit z profilovací analýzy nebo odebrat konkrétní motorku ze svého profilu, kontaktujte náš zákaznický servis. 

Právo podat stížnost u dozorčího orgánu:

Máte-li za to, že společnost 24MX zpracovává vaše osobní údaje nesprávně, můžete nás kontaktovat. Rovněž máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu. 


COOKIES

Naše stránky používají cookies. Některé z nich jsou zásadní pro funkci webu a některé nám pomáhají vám poskytovat osobnější zážitek. Níže jsou uvedeny podrobnosti o tom, jak sledujeme váš pobyt na webu, a pokyny, jak se z tohoto sledování odhlásit.

Cookie je malý textový soubor, který se ukládá do zařízení, které používáte k prohlížení internetu. Webová stránka je následně čte a zpracovává a poskytuje tak osobnější zážitek. Pokud používáte naše služby, budeme předpokládat, že souhlasíte s používáním těchto cookies.  

Jak soubory cookie používáme?

K ukládání vašich údajů používáme permanentní soubory cookie, pokud zvolíte „Souhlasím!“ v našem vyskakovacím okénku informujícím o cookies. Použijeme cookies a JavaScript k obohacení vašeho profilu a zajištění osobního obsahu, jako jsou vaše oblíbené produkty.

Relační soubory cookies používáme například když používáte funkci filtrace produktu nebo když vložíte položku do nákupního košíku.

Používáme soubory cookie prvních i třetích stran ke sběru statistických údajů a uživatelských údajů agregovaně i individuálně v rámci analytických nástrojů k optimalizaci našich internetových stránek a k poskytování relevantních marketingových materiálů.

Některé cookies třetích stran jsou nastaveny službami, které fungují na našich stránkách a jsou mimo naši kontrolu. Nastavují je poskytovatelé sociálních médií, jako je Facebook a Youtube a souvisejí s možností uživatelů sdílet obsah uvedený na těchto stránkách, jak označují příslušné ikony.

Používáme také cookies třetích stran, na základě nichž probíhá sledování více internetových stránek, abychom vám mohli poskytovat marketing na jiných stránkách/kanálech. 

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?

Vaše cookies připojíme k vašim osobním údajům, pokud jste někdy provedli nákup nebo se přihlásili k odběru newsletteru. 

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Údaje, které jsou předávány třetím stranám, se používají pouze k tomu, abychom vám poskytli výše uvedené služby. Dále je využívá analytický nástroj za účelem shromažďování statistik pro optimalizaci chodu našich stránek a poskytování relevantních dat. 

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?

Vaše soubory cookie spojíme s vašimi osobními údaji, pouze pokud jste zákazníkem nebo odběratelem newsletteru.Zpracování vašich osobních údajů vyplývá z vašeho souhlasu s používáním cookies. 

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?

Společnost 24MX neukládá vaše osobní údaje, pokud nejste zákazníkem nebo odběratelem newsletteru (viz. Zásady ochrany osobních údajů). 

Jak je možné tyto údaje vymazat?

Soubory cookies můžete snadno vymazat z počítače nebo mobilního zařízení pomocí prohlížeče. Pokyny, jak zacházet a mazat soubory cookies, najdete ve svém prohlížeči v sekci „Nápověda“. Můžete zvolit, zda zakázat soubory cookies nebo zda obdržet oznámení, když je do vašeho počítače nebo mobilního zařízení odeslán nový soubor cookie. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete zakázat cookies, nebudete moci využívat všechny naše funkce. 

Poslední aktualizace 14/03/2022.