• Ochrana osobních údajů

BEZPEČNOST

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro společnost 24MX je velmi důležitá ochrana osobních údajů a chceme při zpracování vašich soukromých dat zachovávat otevřenost a transparentnost.

Proto máme zavedeny podmínky, v nichž stanovíme, jakým způsobem budou vaše osobní údaje zpracovány a chráněny.

 

KDO KONTROLUJE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Kontrolu osobních údajů, které nám předáváte, provádí a odpovědnost za vaše osobní údaje na základě platných právních předpisů o ochraně dat nese společnost Pierce AB / 24MX.

 

Pierce AB / 24MX

Elektravägen 22

126 30 Hägersten

Švédsko

 

Společnost zapsána v OR: Bolagsverket/Švédský obchodní rejstřík

IČ: 556763-1592

Oprávněný zástupce: Henrik Zadig

DIČ: SE556763159201

 

JAKÉ TYPY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME?

Zpracujeme veškeré údaje, které nám poskytnete, včetně těchto kategorií

- kontaktní informace, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo

- údaje k objednávkám

- IP adresa

- na jaké produkty a nabídky jste klikli

- historie nákupů

- jak se pohybujete a na co klikáte na stránkách

 

 

PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME?

Online nákupu

Vaše osobní údaje využíváme ke správě vašeho online nákupu u 24MX, konkrétně ke zpracování vašich objednávek a vracení zboží a peněz prostřednictvím našich online služeb a k zasílání oznámení o stavu doručování nebo o případných problémech s doručením vašeho zboží.

Vaše údaje také používáme k vyřizování stížností a záležitostí spojených se zárukou na zboží.

Vaše osobní údaje se používají k vaší identifikaci a k potvrzení vašeho zákonného věku pro online.

Automatizované rozhodování:

V případě, že jako platební metodu zvolíte žádost o úvěr, provedeme automatizované rozhodnutí o vaší žádosti o úvěr.

Přímý marketing

Vaše osobní údaje použijeme k zasílání marketingových zpráv a pozvánek prostřednictvím e-mailu a textových zpráv

K optimalizaci vašeho zážitku s 24MX vám budeme poskytovat relevantní informace, doporučovat produkty, zasílat vám připomenutí produktů ponechaných ve vašem nákupním košíku a zasílat vám individuální nabídky. Všechny tyto skvělé služby jsou založeny na vašich předchozích nákupech na tom, na jaké položky klikáte a jaké informace jste nám poskytli.

Zákaznického servisu

Vaše osobní údaje používáme ke správě vašich dotazů, vyřizování stížností a záležitostí spojených se zárukou na zboží a technickou podporou prostřednictvím e-mailu, chatu, telefonních hovorů a sociálních médií.

Můžeme vás také kontaktovat v případě nesrovnalostí ohledně vaší objednávky.

Rozvoj a zdokonalování

Osobní údaje budou použity za účelem hodnocení, rozvoje a zdokonalování našich služeb, výrobků a systémů pro všechny naše zákazníky. Pro tyto účely nebudou vaše osobní údaje analyzovány na osobní úrovni. Veškeré zpracování bude prováděno na pseudonymních údajích.

To zahrnuje analýzu zacílenou na úpravu našich služeb ve smyslu jejich vstřícnosti vůči uživatelům, jako je úprava uživatelského rozhraní pro zjednodušení toku informací či zdůraznění prvků běžně užívaných ze strany našich zákazníků v rámci našich digitálních kanálů, i na zdokonalení IT systémů ve smyslu zvýšení bezpečnosti našich návštěvníků a zákazníků všeobecně.

Analýza je zároveň využívána k rozvoji a nepřetržitému zdokonalování logistických toků zboží na základě prognózy nákupů, skladových zásob a objemu zásilek, a také ke zdokonalování naší kapacity zdrojů z hlediska udržitelnosti na základě zefektivňování nákupu a plánování objemu zásilek.

Plnění právních povinností

Vaše osobní údaje budou použity za účelem plnění právních povinností, v případě soudních řízení či rozhodnutí ze strany úřadů.

To zahrnuje použití vašich osobních údajů za účelem shromažďování a ověřování účetních údajů v souvislosti s dodržováním pravidel účetnictví.

Prevence zneužití a trestné činnosti

Vaše osobní údaje budou použity za účelem řízení prevence ztráty dat prostřednictvím zajištění dodržování podmínek, a za účelem odhalování a prevence zneužití našich služeb.

Vaše osobní údaje budou z bezpečnostních důvodů použity kamerovým systémem, což nám umožní monitorovat mimořádné situace a preventivně sledovat či následně hlásit výskyt trestných činů v našich obchodech.

Vaše osobní údaje budou použity za účelem preventivního zamezení či případného vyšetřování zneužití našich online služeb, ztráty dat a podvodného jednání na základě analýzy chování v rámci nakupování online.

 

JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Online nákupu

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění služeb 24MX, co se týče správy a doručení objednávky (splnění smlouvy).

Přímý marketing

Zpracování vašich osobních údajů se opírá o legitimní zájem společnosti 24MX.

Zákaznického servisu

Zpracování vašich osobních údajů se opírá o legitimní zájem společnosti 24MX.

Rozvoj a zdokonalování

Zpracování vašich osobních údajů se opírá o legitimní zájem společnosti 24MX.

Plnění právních povinností

Zpracování vašich osobních údajů je pro společnost 24MX nezbytné z důvodu plnění právních povinností společnosti.

Prevence zneužití a trestné činnosti

Zpracování vašich osobních údajů za účelem prevence zneužití našich služeb je založeno na našem oprávněném zájmu.

 

KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Údaje, které od vás sbíráme, jsou uloženy v Evropském hospodářském prostoru (EHP), ale mohou být také předávány a zpracovávány v zemi mimo EHP. Jakýkoli takový přenos vašich osobních údajů probíhá v souladu s platnými právními předpisy.

Vaše osobní údaje nebudou nikdy poskytnuty, vyměněny či prodány pro marketingové účely třetím osobám. Osobní údaje poskytované třetím osobám jsou používány výhradně za účelem poskytování našich služeb.

"Údaje, které se předávají třetím stranám, slouží pouze:

- poskytování výše uvedených služeb

- komunikačním agenturám k zaslání potvrzení objednávek

- skladovacím a distribučním společnostem v souvislosti s doručením vaší objednávky

- poskytovatelům platebních služeb v souvislosti s vaší platbou"

Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb mediálním agenturám a technickým dodavatelům k distribuci fyzického a digitálního přímého marketingu

Berte prosím na vědomí, že řada těchto cílových společností má nezávislé právo či povinnost zpracovávat vaše osobní údaje.

V případě přenosu mimo EHP 24MX používá jako ochranné opatření Standardní smluvní doložky a Štít na ochranu soukromí („Privacy Shield“) pro země bez rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti.

 

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?

Ukládáme vaše údaje, abychom mohli dodržovat vaše práva vůči nám a práva v souladu s pravidly vedení účetnictví ve vaší zemi

Po této lhůtě budou vaše osobní údaje smazány.

 

 

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

Právo na přístup:

Máte právo kdykoli požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Můžete kontaktovat společnost 24MX, která vám zašle vaše osobní údaje e-mailem.

Právo na opravu:

Máte právo požadovat opravu vašich osobních údajů, pokud nejsou správné, a máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz:

Máte právo na smazání jakýchkoli osobních údajů zpracovaných společností 24MX kdykoli s výjimkou těchto situací:

- máte otevřený požadavek u Zákaznického servisu

- jste podezřelí ze zneužití našich služeb nebo jste je v posledních čtyřech letech zneužili

- jestliže jste provedli jakýkoli nákup, ponecháme si vaše osobní údaje spojené s vaší transakcí pro účely účetnictví

Vaše právo vznést námitku proti přímému marketingu:

Máte právo vznést námitku proti přímému marketingu včetně případu profilování analýzy pro účely přímého marketingu.

Pro odhlášení z odběru přímého marketingu postupujte podle pokynů uvedených v marketingovém e-mailu.

V takovém případě vám společnost 24MX již nebude moci v rámci přímého marketingu zasílat další nabídky a informace podmíněné vaším souhlasem.

Právo podat stížnost u orgánu dozoru:

Máte-li za to, že společnost 24MX zpracovává vaše osobní údaje nesprávně, můžete nás kontaktovat. Rovněž máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu.

 

 

COOKIE

Cookie je malý textový soubor, který se uloží ve vašem počítači nebo mobilním zařízení a opět se používá během vašich dalších návštěv. Využíváte-li našich služeb, předpokládáme, že souhlasíte s používáním těchto souborů.

 

Jak používáme soubory cookie?

Pokud pri přihlášení zvolíte možnost 'Pamatovat přihlášení', použijeme trvalé soubory cookies k uložení vašich údajů

Soubory cookie budeme používat k ukládání vašeho oblíbeného zboží.

Soubory cookies používáme když využijete funkci filtru nebo když vložíte zboží do nákupního košíku

Používáme soubory cookie prvních i třetích stran ke sběru statistických údajů a uživatelských údajů agregovaně i individuálně v rámci analytických nástrojů k optimalizaci našich internetových stránek a k poskytování relevantních marketingových materiálů.

Některé cookies třetích stran jsou nastaveny službami, které fungují na našich stránkách a jsou mimo naši kontrolu. Nastavují je poskytovatelé sociálních médií, jako je Facebook a Youtube a souvisejí s možností uživatelů sdílet obsah uvedený na těchto stránkách, jak označují příslušné ikony.

Používáme také cookies třetích stran, na základě nichž probíhá sledování více internetových stránek, abychom vám mohli poskytovat marketing na jiných stránkách/kanálech.

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?

Propojíme pouze vaše identifikační údaje souborů cookies s vašimi osobními údaji poskytnutými a získanými v souvislosti s vaším nákupem

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb, analytický nástroj se používá ke sběru statistických údajů k optimalizaci našich stránek a poskytování relevantních materiálů.

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?

Vaše soubory cookie propojíme s vašimi osobními údaji pouze jenom jestli jste náš zákazník

Zpracování vašich osobních údajů vyplývá z vašeho souhlasu s používáním cookies

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?

24MX neukládá vaše osobní údaje. Cookies z vašeho počítače nebo mobilního zařízení můžete snadno vymazat ve svém prohlížeči. Návod, jak zacházet se soubory cookie a jak je odstranit, najdete v nápovědě prohlížeče. Cookies můžete zakázat nebo nastavit možnost dostávat oznámení pokaždé, když do vašeho počítače nebo mobilního zařízení bude odeslán nový soubor cookie. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete cookies zakázat, nebudete moci využívat výhod všech funkcí.

Právě shlédnuto

Zavřít nabídku