0
0
 • Obchodní podmínky

NÁKUP & DORUČENÍ

Rádi bychom vás upozornili, že doprava zdarma se nevztahuje na nadrozměrné produkty mezi které se řadí např. stany, pneumatiky a další těžké zboží. Poplatek ve výši 399 Kč se účtuje pouze jednou v objednávce, což znamená, že můžete objednat jakékoliv množství nadrozměrných produktů a poštovné zaplatíte pouze jednou.

 

 Jak fungují denní akce?

Denní akce jsou časově omezené nabídky pouze na určený den.

 

Důležité vědět:

V případě promeškání některé z nabídek se k ní bohužel nelze vrátit. Pokud se vyskytly technické problémy a nemůžete objednávku provést, pošlete nám prosím e-mail se snímkem obrazovky a sdělením o chybě, takže vám budeme schopni pomoci. Ujistěte se, že e-mail odešlete ve stejný den jako ve kterém probíhá akce, jinak nebudeme schopni poskytnout kompenzaci.

 

Můžu změnit svou objednávku?

Zavolejte nám co nejdříve! Na změnu objednávky máme pouze pár minut. Nemůžeme vám to však přislíbit, jelikož v našem distribučním centru pracujeme neustále na balení.

 

Nedávno jsem jsi objednal/a produkt, který je nyní ve slevě. Můžu dostat novou cenu?

Neustále sledujeme ceny našich konkurentů, abychom vám mohli nabízet naše produkty za nejlepší cenu. Pokud přesto najdete levnější produkt u jiného prodejce, pak jeho cenu za určitých podmínek upravíme. Podmínky naší Záruky nejnižší ceny jsou:

 • Záruka nejnižší ceny platí 14 dnů po nákupu.
 • Záruka nejnižší ceny vychází z původní ceny konkurence, netýká se slev/nabídek
 • Konkurent musí dodávat zboží do země nákupu.
 • Musíte nám zaslat odkaz na webové stránky konkurenta, na kterém je daný produkt a je zjevné, že:
  • Je na skladě.
  • Je dostupný pro okamžité dodání.
  • Jde o stejný model / Velikost / Barvu, atd.
 • Týká se to všech online prodejců se sídlem v ČR (Prodejci typu eBay a Amazon nejsou zahrnuti).
 • Záruka nejnižščí ceny se netýká kampaní / Super slev na 24MX / XLMOTO.

 

Chci si objednat zboží, které je ve slevě ale není již dostupné. Co s tím?

Denní akce a slevy se vztahují pouze na produkty, které máme skladem. Pokud je zboží vyprodáno, nemůžeme poskytnout slevu později. Rádi bychom vás upozornili, že potvrzení úspěšného nákupu přichází až v momentě, kdy obdržíte sledovací číslo zásilky. Do té doby máme právo vaši objednávku upravit v případě potřeby. Pochopitelně se vynasnažíme splnit všechna očekávání a ohledně případných změn vás budeme co nejrychleji informovat.

  

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Pierce AB

 

se sídlem ve Stockholmu, Elektravägen 22, 126 30 Hägersten, Švédsko

POZOR: Na této adrese nepřijímáme zásilky. Pro zasílání prosím využívejte služby GLS. Pro více informací a k vytisknutí zpětného štítku navštivte naše webové stránky.

Centrální distribuční centrum sídlí v Polsku, Szczecin.

zapsané ve švédském obchodním rejstříku s registračním číslem 556763-1592

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.24mx.cz 

Centrální distribuční centrum sídlí v Polském Štětínu.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Pierce AB, se sídlem ve Stockholmu, Elektravägen 22, 126 30 Hägersten, Švédsko, 
DIČ: SE556763159201 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.24mx.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.   Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. OSOBNÍ DATA

2.1.   Objednávka je vázána k emailové adrese, která byla zadána do formuláře objednávky. Každá objednávka obdrží číslo objednávky, která slouží pro identifikaci.

2.2.   Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje ve formuláři objednávky je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.   Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.   Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a způsobu navrácení zboží spolu s náklady. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.

3.4.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

         3.4.1.  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

         3.4.2.  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

         3.4.3.  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostně platební kartou: VIsa, Mastecard, Diners Club.

4.2.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.   Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení částky za zboží na zakázku ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.4.   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.5.   Prodávající Pierce AB je plátcem daně z přidané hodnoty. Veškeré zboží je určeno konečnému spotřebiteli.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2.   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy použije kupující zpětný list poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující oznámit prostřednictvím elektronické pošty na adresu prodávajícího a nebo telefonicky na zákaznické lince.

5.3.   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.   Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Běžná doba doručení je průběhu 2 až 4 pracovních dnů. V případě, že neobdržíte informace o doručení do 5-ti pracovních dnů, obraťte se prosím na naši zákaznickou linku.

6.2.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

        7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

        7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

        7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

        7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

        7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího zasláním spolu s vyplňeným zpětným listem, který je přílohou obchodních podmínek. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Reklamace:

Pokud obdržíte poškozené, vadné a nebo jiné zboží, které jste si neobjednali, kontaktujte nás prosím ihned na naši zákaznické lince, kde obdržíte instrukce k jednotlivým krokům vyřízení reklamace.

E-mail: info@24mx.cz


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.   Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@24mx.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář, který lze využít pro vrácení zboží i odstoupení od kupní smlouvy.

9.5. Kontaktní údaje prodávajícího:

- adresa pro doručování úředních písemností: Elektravägen 22, 126 30 Hägersten, Švédsko

- adresa elektronické pošty: info@24mx.cz

 

Pierce AB / 24MX

Společnost zapsána v OR: Bolagsverket/Švédský obchodní rejstřík

VAT: OSS VAT NO SE556763159201

 

Ve Stockholmu dne 7. července 2016